За породата Холщайн

Холщайн

Сега ще ви представим Холщайн - фризийската порода. Всъщност това е официалното име на породата, която в САЩ и света е позната като Холщайн.

Произход: смята се, че историята на породата Холщайн започва от Холандия. По принцип се приема, че племената Friesians и Batavians докарват добитъка с тях, когато те за първи път се установяват в плодородните низини на делтата на река Рейн, в началото на Християнската ера. Холандските заселници в Ню Йорк вероятно са докарали първите животни в Америка около 1621 год., но отглеждането им не е имало влияние за създаването на днешния Холщайн. Официалното начало на породата в Америка дава Уинфроп Ченери от Белмонт, Масачузит, когато той купил няколко крави внесени от холандски ветроходи през 1852 год., за една от внесените крави има запис от 5752 кг мляко. Ченери бил толкова впечатлен от това, че впоследствие внася животни отново през 1857, 1859, и 1861 година. Много други животновъди също почват да закупуват кравите Холщайн.

В началото на 1880 год. е създадена асоциацията Холщайн и започва воденето на официалния генеалогичен регистър. До избухването на големия шап в Европа, за САЩ и Канада заминават около 8800 холщайн крави. След задълбочена селекция с вносните животни и полученото поколение, американските развъдчици в периода 1875-1905 год. успяват да създадат породата Холщайн-фризийско говедо. Селекцията на Американския континент е протекла в посока висок ръст, масивно живо тегло и висока млечност, при нисък процент мастни вещества и сух безмаслен остатък и подчертан млечен тип на екстериора.

Цветът на космената покривка на Холщайн-фризийските говеда (ХФГ) е черно-бял, с различно разположение на черните и белите петна. При оцветяването на ХФГ има и наличието на животни с червено-бял цвят. Той се дължи на рецесивен ген за червен цвят. Тези животни са известни като Червено-шарен холщайн (Ред холщайн), но не се смятат за отделна порода. Носителите на този ген за червен цвят, задължително се обозначават с буква „К“ след името. Това означава, че телетата на такъв бик (или крава) може да имат червено-бял цвят.
Физически характеристики: Холщайна са големи, стилни животни, най-едри от всички животни от млечни породи. Новородените телета при раждане обикновено са с тегло над 35 кг. Възрастната Холщайн крава тежи над 600 кг и е с височина от 147 см при холката. Холщайн юниците могат да бъдат заплождани на 13-месечна възраст, когато те тежат около 365 кг. Желателно е първото отелване при Холщайна да се случи между 23 и 26 месеца. При Холщайн бременността е приблизително девет месеца. Докато някои крави от други породи живеят значително по-дълго, продуктивният живот на Холщайн е приблизително четири години.

Производството на мляко – продуктивност. Това е породата с най-висока млечност в света, носъдържанието на мастни вещества в млякото е най-ниско. При воденето на селекция в САЩ, за най-важен показател се смята произведеното общо количество млечно масло от крава.
Всички световни рекорди за млечност и млечно масло принадлежат на крави от тази порода. Средната продуктивност за Холщайн стадата, които са били включени в програми за производство-тестване в САЩ, отговарят на условията за генетични оценки за 2015 год., е – от 3 600 000 бр контролирани крави средно е получено по 11 342 кг. мляко, масленост от 3.67% и 3.09% протеин.

Резултат с изображениеПо данни на Асоциацията на Холщайн-фризийската порода в САЩ са регистрирани 18 крави с пожизнена млечност над 136 000 кг, в т. ч. две с над 181 000 кг мляко. Световният рекорд за пожизнено произведено млечно масло принадлежи на крава Патси Бар Понтиак 6174402, от която за 3808 дойни дни (10,5 години) е надоено 159 127 кг мляко със 7153 кг. млечно масло. Новият световен рекорд за млечност за 305-дневна. лактация е на крава Сюжет, която на II лактация е дала 26 922 к.г мляко с 1042 кг млечно масло (3.9%) и 925 кг протеин (3.4%).

Отлични качества: Холщайн кравите доминират при производството на мляко в САЩ. Причината за популярността им е ясна: висок млеконадой, по-големи доходи над разходите за фуражи, ненадминати генетични качества, адаптивност към широк диапазон от условията на околната среда. Това означава по-голяма печалба за производителя на мляко, който отглежда Холщайн. Това става още по-ясно като се знае, че в САЩ, че девет от всеки 10 крави за мляко в момента са Холщайн.Екстериорни особености. Кравите от тази порода имат екстериор на говеда за мляко: клинообразна форма на тялото; дълга, тясна и суха глава и шия; висока и тясна холка; дълбок и дълъг гръден кош, широка и равна поясница на крупа; много слаба замускуленост, ъгловатост на тялото. Вимето е обемисто и добре оформено, с правилно разположени цицки и добре изразени млечни вени, често се среща ванообразната форма. Темперамент. Кравите са спокойни и жизнени, но по-високопродуктивните са твърде чувствителни на стрес.

Използване на пасищата. ХФ говеда са с големи възможности за използване на грубите, сочните и концентрирани фуражи. Добре оползотворяват богатите културни пасища, като могат да консумират големи количества зелени фуражи. Породата не е подходяща за използване при сухи и бедни пасища. Кравите са много чувствителни към непълноценните дажби и реагират с рязко влошаване на здравето и репродукцията.


Източник: Асоциация на Холщайн – САЩ