Млекомат

Иновацията, с която ферма Йовчеви се гордее

Млекомат

Млекоматът, всъщност представлява автомат за сурово мляко, който поддържа определена температура на млякото, за да го запази годно за употреба. Млякото е прясно издоено, проверено, истинско и вкусно.

Чрез тази иновация, на клиентът се гарантира лесен достъп и удобство, без изчакване на опашки. Млекоматът, собственост на Ферма Йовчеви, поставя началото на този тип услуга за България като първи за страната, и стартира своята работа още през 2010 г.

Млекомат Раковски
Млекомат Раковски
Млекомат Раковски
Млекомат Раковски
Млекомат Раковски
Млекомат Раковски